Miljødeklarationer
Sidst opdateret 30. april 2015
Miljødeklarationer
Brugen af el, gas og varme, giver anledning til miljøpåvirkninger under produktion og transport frem til forbrugeren.

Når man som forbruger anvender forskellige typer af energi, er der i produktions- og transportleddet en række forskellige miljøpåvirkninger.

Du kan læse mere om miljøpåvirkningerne på underpunkterne til denne side. Deklarationerne har forskellige datoer for offentliggørelse, og opdateres derfor på forskellige tidspunkter. Se nærmere herom i de enkelte punkter.

Til elhandlere
Indeholder oplysninger om deklarering af el, rettet mod elhandlere og de informationer som skal oplyses til deres kunder.

Til grønt regnskab
Skal du lave grønt regnskab for din virksomhed, kan du finde oplysninger til opgørelsen af miljøpåvirkningen ved dit elforbrug i dette punkt.

Deklarering af 1 kWh el
Dette punkt indeholder mere detaljerede oplysninger om deklarationer opgjort efter alternative metoder, med og uden nettab, samt oplysninger om brændselssammensætning og restprodukter som ikke er opgjort under de andre punkter.

Gasdeklarationer
Energinet.dk laver ikke længere opgørelser for produktion og transport af gas.  

Varmedeklarationer 
Energinet.dk laver ikke opgørelser for varmeforbrug, men det er vigtigt at opgørelsesmetoder for el og varme stemmer overens. Du kan finde flere oplysninger under dette punkt.

Foreløbig miljødeklaration for el
Energinet.dk offentliggør hvert år d. 1. marts miljødeklarationen for el for året før. Som noget nyt vil vi dog allerede i starten af januar udgive en foreløbig deklaration for det foregående år. Den kan findes under dette punkt.

 

Kontakt

Christian Friberg B. NielsenQHSE og Compliance+4523338827Send mail
Christian Friberg B. Nielsen