Støj fra el og gasanlæg
Sidst opdateret 11. januar 2016
Støj fra el og gasanlæg
Hvad er støj, og hvad siger loven?

Hvad er støj?
Lyde, der generer vores ører og derfor er uønskede, betegner vi ofte som støj. Styrken af støj måles i decibel (dB) .

Hvad kan vi høre?
Evnen til at høre afhænger blandt andet af en persons alder og hvilken støjbelastning, øret har været udsat for gennem livet. Men også lydens svingninger, det vil sige frekvens, har betydning.

Al lyd begynder med en bevægelse. De svingninger, der opstår i luften, når noget bevæger sig, kalder vi for lydbølger. Frekvens betyder det antal svingninger, lyden når på ét sekund. Frekvens måles i enheden Hertz (Hz).

Den menneskelige hørelse er ikke lige god ved alle frekvenser. Øret har lettest ved at høre lyde, der ligger i frekvensområde mellem 200 og 5.000 Hz. Ved frekvenser under 50 Hz skal der kraftig lyd til, for at øret opfatter den, og ved frekvenser over 15.000 Hz er lyden sjældent hørbar, uanset styrken. I målingen af lyd tages der højde for ørets skiftende følsomhed over for lyd ved forskellige frekvenser. Derfor måles lyd efter en decibel-skala (dB(A) skala).

 Støj

Klik på billedet for at se det i stor størrelse
 

Hvad siger loven om støj?
Grænseværdien for tilladt støj gælder for målinger foretaget udendørs ved naboen til støjkilden og altså ikke for støjniveauet målt umiddelbart uden for stationen eller ledningerne.

Omformer- og transformerstationer samt luftledninger er omfattet af §42 i Miljøbeskyttelsesloven. Det er kommunerne, som fører tilsyn med, at Miljøbeskyttelsesloven bliver overholdt. Kommunens afgørelse kan i almindelighed ankes til Miljøklagenævnet.

Støj fra tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”. Her er der angivet vejledende grænseværdier for støjbelastningen både i boligområder og i det åbne land, hvor de fleste af Energinet.dk’s anlæg er placeret. Der tillades højere støj om dagen end om natten, men da Energinet.dk’s anlæg er i drift på samme måde hele døgnet, anvendes altid de laveste grænseværdier.

Elektriske anlæg udsender støj, som indeholder tydeligt hørbare toner og som derfor kan virke særlig generende. For støj med tydelige toner benyttes 5 dB lavere støjgrænser. Derfor stiller loven ekstra skrappe krav til støjdæmpning af blandt andet omformerstationer.

Kontakt

Jørgen Søndergaard LarsenAsset Beredskab Jylland+4523338658Send mail
Jørgen Søndergaard Larsen
Tine LindgrenGassystemudvikling+4523338715Send mail
Tine Lindgren