Arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø
Sidst opdateret 7. marts 2017
Arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø
Energinet.dk har lanceret en ny ambitiøs HSE strategi. De primære indsatser omhandler et LTIF under 2, ledelsesystemer for arbejdsmiljø og miljø, og HSE som en naturlig del af daglig adfærd
I Energinet.dk tager vi medansvar for den samfundsmæssige udvikling indenfor de områder, som virksomheden beskæftiger sig med. Det samme gør sig gældende på områderne arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø. Energinet.dk ønsker også her at sætte overlæggeren højt og tage ansvar for at minimere den negative effekt af vores aktiviteters påvirkning på såvel mennesker som miljøet. Energinet.dk’s aktiviteter skal hverken forårsage arbejdsulykker eller miljøuheld. For at opnå dette arbejder vi systematisk med arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø. Vi følger OHSAS 18001 på arbejdsmiljø og er i gang med at  implementere et miljøledelsessystem, som lever op til kravene i ISO 14001.
 
Direktionen er den overordnede ejer af både arbejdsmiljø- og miljøpolitikken, HSE strategien og det interne arbejdsmiljøarbejde i Energinet.dk. Direktionen godkender strategien og de årlige mål og følger op på fremdrift på områderne. Desuden deltager direktionen i det daglige arbejdsmiljøarbejde gennem repræsentation i den interne arbejdsmiljøorganisation og gennem løbende deltagelse i arbejdsmiljø- og miljørunderinger.
 
QHSE afdelingen udarbejder og vedligeholder virksomhedens miljøpolitik og understøtter arbejdsmiljøorganisationen i udarbejdelse og vedligehold af arbejdsmiljøpolitikken. Afdelingen er desuden overordnet ansvarlig for udvikling og implementering af Energinet.dk’s HSE strategi – herunder også opstilling af årlige mål på områderne. Afdelingen leverer undervisning af alle Energinet.dk’s medarbejdere og understøtter relevante afdelinger og projekter med sparring om arbejdsmiljø- og miljøproblemstillinger.
 
Arbejdsmiljøkoordinatorerne foretager den daglige arbejdsmiljøkoordinering på Energinet.dk’s projekter og støtter organisationen på mindre opgaver, der lovmæssigt kræver arbejdsmiljøkoordinering. De er primært forankret i QHSE afdelingen hvorved et stærkt fagmiljø fastholdes.
 

Kontakt

Marian Petrea KaaghProjekter+4523338688Send mail
Marian Petrea Kaagh

Fakta

Nyhedsbreve:

Nyhedsbrev nr. 4 - februar 2017
 


Nyhedsbrev nr. 2 - Maj 2016

Nyhedsbrev nr. 1 - December 2015

Kommende Leverandørmøder:
8. marts 2017 - kl. 9.00-11.30.

21. august 2017 - kl. 9.00-11.30
Dette møde afholdes på vores lokation Pederstrupvej 76 -Ballerup

Arbejdsmiljøpris
Vil du indstille en kandidat til arbejdsmiljøprisen, så send en mail til arbejdsmiljopris@energinet.dk

Når du arbejder i Energinet.dk
Forholdsregler i Erritsø
Forholdsregler i Ballerup


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.