Økonomi
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > OM OS > Økonomi
Sidst opdateret 3. august 2015
Økonomi

Energinet.dk’s økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv-princip, idet bekendtgørelsen om økonomisk regulering af Energinet.dk alene giver virksomheden mulighed for at indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift tillagt nødvendig forrentning af egenkapitalen. Det vil sige, at der i tarifferne, opkrævet hos kunderne, indregnes alle nødvendige omkostninger forbundet med den pågældende aktivitet. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser for at opretholde en effektiv drift.

Konsekvensen af hvile-i-sig-selv-princippet er, at årets regnskabsmæssige resultat over tid, når der ses bort fra forrentningen af egenkapitalen, vil være nul.

Revision
Energinet.dk’s årsrapporter revideres af rigsrevisor efter årsregnskabslovens bestemmelser og efter reglerne i lov om revision af statens regnskaber mv.

Rigsrevisor har med ​energi-, forsynings- og klimaministeren og Energinet.dk indgået aftale om intern revision. Den interne revisor, som skal være statsautoriseret, vælges af ​energi-, forsynings- og klimaministeren efter indstilling fra bestyrelsen. Den interne revisor skal være revisor for Energinet.dk’s datterselskaber.

Årsrapporter
Energinet.dk udgiver års- og halvårsrapporter. Rapporterne udkommer kun elektronisk.

Årsrapporten for 2014 er behandlet af bestyrelsen i Energinet.dk den 19. marts 2015. Rapporten har været forelagt interessentforum til udtalelse og er godkendt af Energinet.dk’s ejer, ​energi-, forsynings- og klimaministeren.

 

Kontakt

Marianne HansenForretningsservice+4529494270Send mail
Marianne Hansen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.