Periodiske rapporter
Sidst opdateret 17. marts 2017
Periodiske rapporter
Energinet.dk udgiver en række periodiske rapporter, hvoraf mange er lovpligtige. Her på siden har du adgang til alle de periodiske rapporter fra 2005 og frem. Rapporterne udkommer kun i elektronisk form.

Års- og halvårsrapport
Årsrapporten er Energinet.dk’ eksterne koncernregnskab. Rapporten aflægges i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og revideres af Rigsrevisionen og intern revision. Rapporten indeholder en ledelsesberetning samt økonomiske nøgletal.
Årsrapporten udkommer hvert år i marts, halvårsrapporten i august.

 
Årsrapport 2016
Download rapporten (5,8 MB)

Halvårsrapport 2016

RUS-plan (erstatter tidligere Netudviklingsplan)

RUS-planen omfatter Reinvesteringer, Udbygninger og Saneringer i eltransmissionsnettet for de kommende ti år. Planen indgår i Energistyrelsens og Energitilsynets tilsyn med Energinet.dk. Den udgives én gang årligt ultimo året.

 RUS-plan 2016
Download (3,2 MB)
Bilag (2,7 MB)

Kabelhandlingsplan 2013
 Download (3,1 MB)

Strategiplan
Energinet.dk udarbejder en strategiplan til ​energi-, forsynings- og klimaministeren minimum hvert tredje år. Planen sammenfatter den overordnede retning og fremadrettede strategi for Energinet.dk’s virke.

Strategiplan 2014

 Download (14,1 MB)

Find tidligere rapporter her

Systemplan
Systemplanen er en del af Energinet.dk’s afrapportering til Energistyrelsen. Planen tegner et billede af Energinet.dk’s væsentligste aktiviteter og indsatsområder på både el- og gasområdet.
Udkommer hvert år i december.
 

Systemplan 2016

Download enkelt opslag (11 MB)
Download dobbelt opslag (11 MB)

Find tidligere rapporter her

 
Redegørelse for elforsyningssikkerhed
Redegørelsen for elforsyningssikkerhed er Energinet.dk’s afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for elforsyningssikkerhed i Danmark.

Redegørelse for
elforsyningssikkerhed
2016
Download (4,8 MB)


Redegørelse for gasforsyningssikkerhed
Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed er Energinet.dk’s afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december

Redegørelse for
gasforsyningssikkerhed
2016

Download (5 MB)
Slidepakke

Find tidligere rapporter her

 

Anlægsrapport
Anlægsrapporten giver en teknisk og økonomisk oversigt over afsluttede, igangværende, planlagte og mulige el- og gasprojekter i Danmark inden for de kommende 5-10 år.
Udkommer hvert år i december. Siden 2008/09 er rapporten udkommet som en webbaseret rapport.

 

Anlægsrapport 2015/2016

Gå til hjemmesiden

Find tidligere rapporter her

Miljørapport
Miljørapporten er Energinet.dk’s lovpligtige opgørelse og beskrivelse af miljøpåvirkningerne fra el- og kraftvarmesektoren. Rapporten bidrager til at evaluere de mål, der udmøntes i danske miljø- og energistrategier.
Udkommer hvert år i maj. Siden 2011 er rapporten udkommet som en webbaseret rapport.

 

Miljørapport 2016

Gå til hjemmesiden

Find tidligere rapporter her

Samfundsansvar
Energinet redegør i overensstemmelse med Årsregnskabslovens §99a og §99b for sit samfundsansvar. Klik her for at læse redegørelsen for Energinets samfundsansvar i relation til Årsrapporten for 2016.

Samfundsansvar 2016

Download rapport (352 kB)

Læs mere her

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.