Beredskab
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > OM OS > Beredskab
Sidst opdateret 3. december 2014
Beredskab
Beredskabet understøtter el- og gassystemets vigtigste opgave, som er at opretholde forsyningssikkerheden.

Beredskab i den danske el- og gassektoren er organiseret i forhold til sektoransvarsprincippet. Det betyder, at den aktør, der til dagligt har ansvaret for en given sektor, også har det i tilfælde af en krise.

Energinet.dk har det overordnede ansvar for beredskabet i el- og gassektoren. Det betyder, at Energinet.dk koordinerer sektorenes beredskab både før, under og efter en krise.

Beredskabsarbejdet handler i høj grad om forebyggelse. Forebyggelse gør det muligt at minimere eller helt undgå hændelser, som kan true forsyningssikkerheden. Ved at have et solidt beredskab kan konsekvenserne reduceres og skaderne begrænses. Samtidig sikrer vi, at der er ro og overskud til at reetablere til normal tilstand så hurtigt som muligt.

Roller og ansvar
Alle virksomheder med bevilling efter Elforsyningsloven og Naturgasforsyningsloven skal have et beredskab, der imødegår større hændelser og trusler mod forsyningen.

Energistyrelsen har givet Energinet.dk ansvaret for at føre tilsyn med de bevillingspligtige virksomheders beredskabsarbejde. På den måde sikrer vi, at virksomhederne opfylder kravene i beredskabsbekendtgørelserne.

Energinet.dk er også omfattet af bekendtgørelsen og skal derfor – på linje med de andre virksomheder – have et robust beredskab. Derudover har Energinet.dk også ansvaret for at holde sektorøvelser, som involverer de relevante beredskabsaktører i el- og gassektoren og i resten af Danmark.

Kontakt

Malene Hein NybroeBeredskab+4523338706Send mail
Malene Hein Nybroe

Læs mere

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.