Forskrifter
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
You are here:Skip Navigation Links > Frontpage > ELECTRICITY > Regulations
Last updated on 8. September 2015
Forskrifter
De tekniske forskrifter og markedsforskrifterne er to forskellige former for retningslinjer, som henvender sig til elsystemets aktører.

Markedsforskrifter
Netvirksomheder og kommercielle aktørers rettigheder og forpligtelser på el-markedet i Danmark reguleres af markedsforskrifterne.

Markedsforskrifterne er retningslinjer, som er nødvendige for at elmarkedet kan fungere og afregningen kan gennemføres på korrekt vis. Markedsforskrifterne omfatter bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig planhåndtering, balanceafregning samt normer for overførsel af data mellem aktører.

Markedsforskrifterne retter sig primært mod balanceansvarlige aktører, elleverandører og netvirksomheder.
Netvirksomheder og kommercielle aktørers rettigheder og forpligtelser på el-markedet i Danmark reguleres af markedsforskrifterne.

Markedsforskrifterne er retningslinjer, som er nødvendige for at elmarkedet kan fungere og afregningen kan gennemføres på korrekt vis. Markedsforskrifterne omfatter bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig planhåndtering, balanceafregning samt normer for overførsel af data mellem aktører. 

Markedsforskrifterne retter sig primært mod balanceansvarlige aktører, elleverandører og netvirksomheder
Oversigt over markedsforskrifter - se menupunktet "Markedsforskrifter" i venstremenuen. Forskrifterne er anmeldt til myndighederne i overensstemmelse med loven
Tekniske forskrifter
De tekniske forskrifter er retningslinjer, som er vigtige for den fysiske drift og systemsikkerhed for de sammenhængende højspændingsnet med tilkoblede anlæg. De tekniske forskrifter retter sig typisk mod anlægsejere og driftsansvarlige. Internationale forpligtelser for den fysiske systemdrift er typisk implementeret i tekniske forskrifter.
 
Oversigt over tekniske forskrifter - se menupunktet "Tekniske forskrifter" i venstremenuen.
Historiske Energinet.dk forskrifter
Historiske tilslutningsbestemmelser for elproducerende anlæg kan rekvireres via mail. Skriv til os på FO@energinet.dk eller ring på telefon 7022 4810.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Knud Johansen+4523338839Send mail
Knud Johansen
Henning Parbo+4523338621Send mail
Henning Parbo

Questions

You are welcome to contact us if you have specific questions about this page. See contact particulars in the top-right corner.

You can find our general contact information here.