Analyser og forskning i Energinet | Energinet

Analyse og forskning

Energinet analyserer løbende på energisystemet for at være på forkant med udviklingen og sikre balance i en effektiv omstilling.

Her finder du Energinets analyseforudsætninger, analyser og business cases samt overblik over Energinets forsknings- og udviklingsaktiviteter. Tilsammen danner det grundlag for Energinets planlægning og investeringer i el- og gassystemet. 

Analyser

Analyser af energisystemet i dag og i fremtiden

Business Cases

Investeringsanalyser for Energinets udbygning af el- og gassystemet

Analyseforudsætninger

Energinets bedste bud på energisystemets fremadrettede udvikling

Data om energisystemet

Energidata fra Energinet og øvrige aktører

Teknologikataloger

Link til Energistyrelsens hjemmeside

Forskning i Energinet

Forsknings- og udviklingsaktiviteter som Energinet deltager i

ForskEL og ForskVE

Støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter

Internationale rapporter

Rapporter som Energinet bidrager til