Energinets Analyser

Energinet analyserer energisystemet for at sikre fundamentet for en effektiv omstilling til vedvarende energi.

Analyseforudsætninger

Energinets bedste bud på energisystemets fremadrettede udvikling

Data om energisystemet

Energidata fra Energinet og øvrige aktører

Beregningsmodeller

Læs mere om Energinets modeller

Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden for el og gas, både i nuet og i fremtiden, hvor meget mere vedvarende energi skal ind i ikke bare el- og gassektoren, men i hele energisystemet.

Energisystemet står derfor overfor store forandringer, hvor der er behov for meget mere sammentænkning og innovation i energisektoren.
 

Energinet tager ansvar for en effektiv omstilling

 

For at styrke fundamentet for en effektiv omstilling, belyse udfaldsrum og sikre samfundsøkonomisk værdi af Energinets investeringer, analyserer Energinet løbende udviklingen af både energisektoren som helhed og enkelte dele af energisystemet.

Energinet anvender som udgangspunkt til alle analyser samme fundament, der opdateres årligt. Fundamentet består blandt andet af analyseforudsætninger om priser, teknologidata samt beregningsmodeller.