Gå til hovedindhold

ForskEL og ForskVE: Støtte til forskning, udvikling og demonstration

ForskEL-programmet er et PSO-finansieret forsknings-, udviklings og demonstrationsprogram, der støtter eksterne projekter, der med fokus på elsystemet udvikler løsninger til en effektiv grøn omstilling af energisystemet. ForskEL udbydes ikke mere. Sidste afsluttede udbud af ForskEL var i 2015 (2016-puljen). Udbuddet af ForskEL 2017 er overdraget til EUDP.

ForskVE var en midlertidig ordning, der blev etableret i 2008 og løb over 2 x 4 år. Sidste udbud af ForskVE-midler var i 2014 (2015-puljen).

Alle projekter under ForskEL og ForskVE er beskrevet på energiforskning.dk.

ForskEL udbydes ikke længere

I forbindelse med PSO-forhandlingerne i 2016 er det besluttet at ForskEL-programmet nedlægges med virkning fra og med ForskEL 2017. ForskEL 2017 overdrages til EUDP, der tildeles 130 mio. kr. over finansloven.

Der henvises til EUDP og de øvrige energiforskningsprogrammer for ansøgning om støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor energisystemet.

Igangværende projekter under ForskEL 2016 og tidligere påvirkes ikke af ændringen og er stadig administreret af ForskEL-sekretariatet.

EUDP

ForsKEL/ForskVE: Når du har fået støtte

Når du modtager støtte til dit projekt gennem ForskEL eller ForskVE stiller Energinet forskellige krav i forhold til projektets administration.

Energinet har løbende opdateret kravene til de støttede projekter. De krav, der var gældende for det udbud hvor dit projekt modtog støtte, er som udgangspunkt gældende i projektets løbetid.

Herunder finder du oplysninger om de krav der stilles. 

Tidligere udbud af ForskEL

ForskEL har været udbudt i mange år. I fanerne herunder kan du finde udbud, regelsæt og planen for støtte fra tidligere udbud.

Tidligere udbud af ForskVE

ForskVE har været udbudt i mange år. I fanerne herunder kan du finde udbud, regelsæt og plan for støtte fra tidligere udbud.