Anlæg og projekter | Energinet

Anlægsprojekter

Grøn, sikker og betalbar energi kræver effektive og robuste transportveje i form af højspændingsforbindelser og gastransmissionsrør både internt i Danmark og hen over grænserne. Derfor udbygger og renoverer vi løbende det danske el- og gastransmissionsnet. Udbygningen sker med respekt for miljø og mennesker.

På kortet kan du få et overblik over, hvor Energinet enten planlægger eller er i gang med at etablere større el- og gastransmissionsanlæg. Klik på det projekt, som du vil vide mere om, og du vil blive ledt videre til projektets hjemmeside.

Energinets anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed og indpasse mere vedvarende energi i systemerne.

Gå til liste over anlægsprojekter

Lodsejere og naboer til anlægsprojekter

Hvis du bliver berørt af et anlægsprojekt

Læs mere

Naboer og interessenter til eksisterende anlæg

Støj, magnetfelter og byggeri nær el- og gasanlæg

læs mere

Planlægning af elnettet

Se hvordan vi arbejder med planlægning af elnettet

Læs mere