Anlæg og projekter

Vi transporterer energien rundt i Danmark og hen over grænserne gennem ca. 900 km gasrør og 7000 km højspændingsledninger og -kabler.

Vi udbygger og renoverer løbende vores anlæg for at opretholde den høje forsyningssikkerhed og sikre en effektiv indpasning af vedvarende energi.

På kortet kan du få et overblik over, hvor Energinet enten planlægger eller er i gang med at etablere større el- og gastransmissionsanlæg. Klik på det projekt, som du vil vide mere om, og du vil blive ledt videre til projektets hjemmeside.

Energinets anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed og indpasse mere vedvarende energi i systemerne.

Gå til liste over anlægsprojekter

Lodsejere og naboer til anlægsprojekter

Hvis du bliver berørt af et anlægsprojekt

Læs mere

Naboer og interessenter til eksisterende anlæg

Støj, magnetfelter og byggeri nær el- og gasanlæg

læs mere

Planlægning af elnettet

Se hvordan vi arbejder med planlægning af elnettet

Læs mere