Anlæg og projekter | Energinet

Anlægsprojekter

Energinet udbygger og renoverer løbende det danske el- og gastransmissionsnet. Udbygningen sker med respekt for miljøet og mennesker.

Liste over anlægsprojekter

Liste over anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet.

Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Når du har et elanlæg i dit nabolag eller på din grund

Læs om særlige forhold, der gør sig gældende i nærheden af elanlæg.

Når du har et gasanlæg i dit nabolag eller på din grund

Læs om særlige forhold, der gør sig gældende i nærheden af gasanlæg.

På kortet kan du få et overblik over, hvor Energinet enten planlægger eller er i gang med at etablere større el- og gastransmissionsanlæg. Klik på det projekt, som du vil vide mere om, og du vil blive ledt videre til projektets hjemmeside.