Gå til hovedindhold

Anlægsprojekter

Energinet udbygger og renoverer løbende det danske el- og gastransmissionsnet. Udbygningen sker med respekt for mennesker og miljø.

Liste over anlægsprojekter

Liste over anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet.

Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

elkabel

Kabellægning

Læs mere om hvornår vi lægger kabler.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi tager ansvar for mennesker og miljø.

Klik på kortet for at få komme videre til websider om Energinets væsentligste anlægsprojekter