Anlæg og projekter | Energinet

Anlægsprojekter

Energinet udbygger og renoverer løbende det danske el- og gastransmissionsnet. Udbygningen sker med respekt for miljøet og mennesker.

Liste over anlægsprojekter

Liste over anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet.

Læs mere
Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Læs mere
Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme

Læs mere

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Læs mere

Når du har et elanlæg i dit nabolag eller på din grund

Læs om særlige forhold, der gør sig gældende i nærheden af elanlæg.

læs mere

Når du har et gasanlæg i dit nabolag eller på din grund

Læs om særlige forhold, der gør sig gældende i nærheden af gasanlæg.

Læs mere

Energinets anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed og indpasse mere vedvarende energi i systemerne.

Gå til liste over anlægsprojekter
På kortet kan du få et overblik over, hvor Energinet enten planlægger eller er i gang med at etablere større el- og gastransmissionsanlæg. Klik på det projekt, som du vil vide mere om, og du vil blive ledt videre til projektets hjemmeside.