Anlæg og projekter | Energinet

Anlægsprojekter

Energinet udbygger og renoverer løbende det danske el- og gastransmissionsnet. Udbygningen sker med respekt for mennesker og miljø.

Liste over anlægsprojekter

Liste over anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet.

Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme.

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Når du har et elanlæg i dit nabolag eller på din grund

Læs om særlige forhold, der gør sig gældende i nærheden af elanlæg.

Når du har et gasanlæg i dit nabolag eller på din grund

Læs om særlige forhold, der gør sig gældende i nærheden af gasanlæg.