Håndtering af dræn | Energinet
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af vores anlægsarbejde. Drænene skal reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet gik i gang.