Eltransmissionsnettet i dag | Energinet
Sådan ser det danske transmissionsnet ud for net over 100 kV