Forudsætninger og kriterier for netplanlægning | Energinet
Energinets netplanlægning sker ud fra fastlagte kriterier og offentliggjorte dimensioneringskriterier