Sådan planlægger vi linjeføringen | Energinet
Placeringen af kabler, luftledninger og gasrør skal tage hensyn til mange så mange interesser som muligt.