Gå til hovedindhold
Bornholm skal være energiø og dermed opsamlingssted for grøn strøm fra havvindmøller i Østersøen. På øen skal strømmen omformes til jævnstrøm , som kan transporteres over lange afstande i sø- og landkabler. I første omgang er der planer om elforbindelser til Sjælland og Tyskland. Men på sigt kan der blive tale om elforbindelser til flere lande i Østersø-regionen . Energiø Bornholm kan dermed blive centrum for en meget stor udbygning af havvind i Østersøen i de kommende årtier.
ikon

Nyheder om energiøer

Nyheder om energiøer

Landanlæg på Bornholm

Se planområder og tidsplan

Landanlæg på Sjælland

Se planområder og tidsplan

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm

Det er politisk besluttet at etablere 2 GW havvindmøller i Østersøen syd for Bornholm. Via et omformeranlæg på Bornholm skal den grønne strøm forbindes til Sjælland og Tyskland.
Energinet i gang med at udføre vores opgaver i forbindelse med planlægning og dialog vedrørende de kommende anlæg på land
Vi har her illustreret, hvordan en omformerstation kan komme til at se ud på Bornholm og på Sjælland. Landskabet er et tilfældigt sted i Danmark.
Fakta om landanlægget

Det viste anlæg er det mindst mulige anlæg til at håndtere 2 GW på Bornholm (den største stiplede kasse) samt det sandsynlige anlæg til at modtage en del af strømmen fra Energiø Bornholm på Sjælland (den mindste stiplede kasse).

Energinet vurderer, at selve det samlede anlæg på Bornholm vil komme til at fylde 50-70 hektar. Det planareal, som er oplyst i Energistyrelsens ideoplæg til Plan for Energiø Bornholm, er imidlertid 90 hektar, hvilket skyldes, at samlet pladskrav i terrænet kan variere betydeligt alt efter de konkrete fysiske forhold på det sted, hvor anlægget endeligt placeres (type af landskab, afstand til beboelse, mv.). 

Anlægget på Sjælland kan nogenlunde sammenlignes i størrelse med det omformeranlæg, der er ved at blive bygget i Revsing i Vejen Kommune – dette anlæg vil komme til at fylde ca. 20-30 hektar. 

De højeste bygninger i anlægget vil være ca. 25 meter høje.