Gå til hovedindhold

Energiøer i Danmark – natur og miljø

Det første skib er stævnet ud i Nordsøen for at kortlægge havbunden. Etableringen af de to danske energiøer i Nordsøen og ved Bornholm skal nemlig ske under de størst mulige hensyn til natur og miljø.

Vil du med en tur på havet? Eller søger du information om, hvordan natur og miljø danner centrum for den videre planlægning? Så følg med her.

Modtag nyheder om energiøer
Mere om webinaret

Når du har set webinaret: 

- kender du status for arbejdet med energiøer lige nu.

- har du fået et forskningsmæssigt indblik i mulige påvirkninger af havmiljøet

- kender du Danmarks Naturfredningsforenings holdning 

- har du fået input til at tænke over natursyn og etik 

Klik her for at downloade talernes oplæg

 

Energinet sætter fokus på natur og miljø i forbindelse med energiøer - Kontakt:

Skibene undersøger
  • Hvor dybt havet er i området – 20, 30, 50 meter?

  • Hvad havbunden er lavet af – fast grund, blød grund, klippegrund?

  • Er havbunden stabil – sandvandringer eller mobil havbund?

  • Er der noget på bunden i forvejen – skibsvrag, søminer, eksisterende ledninger, levesteder for dyr? 
Fakta om de kommende miljøundersøgelser
  • De miljø- og naturmæssige undersøgelser forventes at starte i efteråret 2021. 

  • Der undersøges faktorer særskilt for både Nordsøen og Østersøen, fordi forholdene er forskellige. 
  • Netop nu finder en kortlægning af de geofysiske forhold i Nordsøen sted, hvor havbunden og jordlagene undersøges med henblik på at beskrive, hvordan fundamenter til eksempelvis vindmøllerne kan etableres med så lidt påvirkning på miljøet som muligt.
 
Læs mere

Energinet laver forundersøgelser på havet ved de kommende energiøer, blandt andet for at passe på havmiljøet. 

Men hvordan har det danske havmiljø det egentligt, og hvad bliver det gjort for at forbedre det?

Læs mere her.

Energinets hjemmeside om energiøer i Danmark

Læs mere om energiøer i Danmark