Sådan kan elanlæg på land komme til at se ud

Her kan du se, hvordan Energiø Bornholms omformeranlæg kan komme til at se ud. Størrelsesforhold er nogenlunde realistiske. Omgivelserne er tilfældige landskaber i Danmark, og anlæggene er computersimuleringer på baggrund af tekniske tegninger fra Energinets eksisterende omformeranlæg ved Endrup. Det er et anlæg, der omformer strømmen, før den sendes til og fra Danmark og Holland gennem den elektriske kabelforbindelse CobraCable.

Billede 1: Computer-visualisering af 3 GW omformeranlæg, som det kan komme til at se ud på Bornholm. De højeste bygninger vil være op til 25 meter høje. Det er politisk besluttet, at der skal etableres havvindmøller i Østersøen ud for Bornholm, som kan producere 3 GW strøm eller nok til 3 millioner husstande. Det forventes på nuværende tidspunkt, at strømmen sendes både til Danmark og Tyskland, men forhåbentlig også flere lande i fremtiden.

Omformerstation på Sjælland vil i det store hele have samme funktioner, men vil være mindre. Man skal forestille sig et anlæg ca. halvt så stort som anlægget på billede 1.

Højreklik på billedet og vælg 'åbn billede på ny fane', hvis du vil se billedet mere tydeligt.

  

Billede 2: Computer-visualisering af  3 GW omformeranlæg (samme som billede 1), men nu set fra øjenhøjde og fra nordlig retning.

Højreklik på billedet og vælg 'åbn billede på ny fane', hvis du vil se billedet mere tydeligt.

2Xbipol 1Xmonopol nordvinkel med traeer

Billede 3: Computer-visualisering af  3 GW omformeranlæg set fra nord i øjenhøjde (samme som billede 2), men nu uden beplantning rundt om anlægget. Når man etablerer elanlæg vil man typisk søge at skærme anlægget visuelt fx med beplantning. Det betyder, at det visuelle indtryk af anlægget vil være anderledes, indtil træer er vokset op. Billede 3 giver derfor et indtryk af, hvordan et anlæg syner af mere i landskabet de første år end senere, når beplantningsbælter har vokset sig store.

Højreklik på billedet og vælg 'åbn billede på ny fane', hvis du vil se billedet mere tydeligt.

2Xbipol 1Xmonopol nordvinkel uden traeer

Billede 4: Computer-visualisering af  3 GW omformeranlæg (samme som billede 1), men nu set fra øjenhøjde og fra sydlig retning.

Højreklik på billedet og vælg 'åbn billede på ny fane', hvis du vil se billedet mere tydeligt.

2Xbipol 1Xmonopol sydvinkel med traeer

Billede 5: Computer-visualisering af 3 GW omformeranlæg set fra syd i øjenhøjde (samme som billede 4), men nu uden beplantning rundt om anlægget. Når man etablerer elanlæg vil man typisk søge at skærme anlægget visuelt fx med beplantning. Det betyder, at det visuelle indtryk af anlægget vil være anderledes, indtil træer er vokset op. Billede 5 giver derfor et indtryk af, hvordan et anlæg syner af mere i landskabet de første år end senere, når beplantningsbælter har vokset sig store.

Højreklik på billedet og vælg 'åbn billede på ny fane', hvis du vil se billedet mere tydeligt.

2Xbipol 1Xmonopol uden traeer

Billede 6: Computer-visualisering af  3 GW omformeranlæg set fra vest og fra dronehøjde for at give et indtryk af anlæggets dele. De udendørs højspændingsanlæg mod højre er de felter, hvor vekselstrømmen fra vindmøllerne modtages og gradvist køres op i spændingsniveau, formentligt til 525 kW. De store bygninger mod venstre er der, hvor omformerne er. Omformerne laver strømmen om fra vekselstrøm til jævnstrøm, som kan transportereres over lange afstande - på nuværende tidspunkt forventes strømmen transporteret til Tyskland og til Sjælland - med langt mindre tab end vekselstrøm. 

Højreklik på billedet og vælg 'åbn billede på ny fane', hvis du vil se billedet mere tydeligt.

dronehoejde vestvinkel

 

 

 

 

 

Kontakt

Fakta om landanlægget

Energinet vurderer, at det samlede planareal til et anlæg på Bornholm til 3 GW vil komme til at fylde ca. 90 hektar. Det endelige pladskrav er stadig forbundet med en vis usikkerhed, da landskabets karakter på det valgte sted betyder noget for arealkrav til afskærmning ved hjælp af beplantning mv. Hele anlægget bag hegn vil fylde op mod ca. 70 hektar. De højeste bygninger i anlægget vil være ca. 25 meter høje.

Anlægget på Sjælland kan nogenlunde sammenlignes i størrelse med det omformeranlæg, der er ved at blive bygget i Revsing i Vejen Kommune – dette anlæg vil komme til at fylde ca. 20-30 hektar.