Magnetfelter

Få viden om magnetfelter og højspændingsanlæg samt sundhedsrisiko, vores forsigtighedsprincip og forskning.

Magnetfelter

Energinet anvender sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip, når vi udbygger og renoverer højspændingsnettet.

Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm. Det gælder alle elforsyningsanlæg, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Der vil også være magnetfelter omkring elektriske apparater og almindelige elektriske installationer.

I 1979 rejste en amerikansk undersøgelse spørgsmålet, om magnetfelter fra elforsyningsanlæg kan udgøre en sundhedsrisiko. Det satte gang i en omfattende forskning, som skulle afdække spørgsmålet. Forskningen har givet svar på mange spørgsmål, men ikke alle.  

Som ejer af det overordnede elnet i Danmark har Energinet et ansvar for at bidrage til, at forbrugere og medarbejdere kan være trygge ved vores ledninger, kabler og transformerstationer.

Derfor anvender vi de danske sundhedsmyndigheders forsigtighedsprincip, når vi udbygger og renoverer højspændingsnettet.

Få viden om magnetfelter

Hvis du vil have et kort, men godt indblik i magnetfelter, kan du med fordel læse brochuren "Om magnetfelter".

Brochuren er udgivet af Magnetfeltudvalget. Udvalget er oprettet af elbranchen og er overordnet set forankret i et samarbejde mellem Dansk Energi og Energinet.

Udvalgets hovedopgaver er - på elbranchens vegne – at medvirke til at afklare, om magnetfelter udgør en sundhedsrisiko samt at formidle viden og indgå i dialog, således at alle interessenter kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det gøres konkret ved at følge og støtte forskningen i magnetfelter og sundhedsrisici samt at videreformidle den indhøstede viden til elselskaberne, offentligheden og andre interesserede.

På Magnetfeltudvalgets hjemmeside kan du finde dybtgående informationer om magnetfelter og forskningen.

www.magnetfeltudvalget.dk

Om magnetfelter

Brochuren "Om magnetfelter" er udgivet af Magnetfeltudvalget.

Brochuren forklarer, hvad magnetfelter er, og giver et kort indblik i, hvad vi i dag ved om magnetfelter og sundhedsrisici.

Om magnetfelter (pdf)

www.magnetfeltudvalget.dk

Kontakt