Støj fra elanlæg | Energinet
Støj fra luftledninger og andre anlæg med højspænding er ufarlig. Vejret påvirker støjniveauet.