Gå til hovedindhold
Her på siden kan du følge den del af Baltic Pipe, der strækker sig fra Houstrup Strand til Nybro Terminal

Status Lige nu

Gasrøret er nu boret under klitterne ved Houstrup Strand. Læs nyheden her.

I denne nyhed kan du se en video om forberedelserne til underboringen

Vi arbejder desuden i Nordsøen - dels med en tilslutning til den norske rørledning og dels med forberedelser til at anlægge rørledningen fra tilslutningen ind til Houstrup Strand. 

Gasterminalen i Nybro ved Varde skal udvides, og her er byggeriet godt i gang. 

Information om Covid-19

Sundhed og sikkerhed har højeste prioritet i Energinet. Arbejdet med Baltic Pipe udføres derfor med særlige tiltag for at mindske smitterisikoen. Energinet følger regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tilpasser løbende retningslinjer for anlægsarbejder efter dem. Eventuelle udenlandske eksperter og arbejdere bliver grundigt instrueret i regler og retningslinjer. Læs mere om hvordan vi håndterer coronavirus her

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i anlægget af Baltic Pipe mellem Houstrup Strand og Nybro modtagestation. Du kan læse mere om de enkelte faser og se, hvornår vi forventer at udføre arbejdet.

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

De geotekniske forundersøgelser mellem Houstrup og Nybro er afsluttet.

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, laver vi arkæologiske undersøgelser langs hele den planlagte rute for at sikre eventuelle fortidsminder. Der er behov for, at nogle af forundersøgelserne laves, inden der er gennemført ekspropriation på den enkelte ejendom. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser. De fjerner mulden med gravemaskine og undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Hvis de finder noget, bliver det markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som de så laver på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads, så arealerne igen kan benyttes. Er du direkte berørt lodsejer, får du direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

Houstrup Strand er frigivet til anlægsarbejdet af Arkæologi Vestjylland, idet det anses som meget lidt sandsynligt, at der på stranden og i klitterne findes væsentlige spor fra oldtiden. 

Undersøgelserne på strækningen Houstrup-Nybro er afsluttet.

Afgørelse om ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation.

Ekspropriationerne på strækningen mellem Houstrup og Nybro er gennemført.


Anlægsarbejde

Når ekspropriationen er gennemført, kan anlægsarbejdet begynde. Direkte berørte lodsejere vil få tilknyttet en kontaktperson fra Energinet, inden anlægsarbejdet begynder. Vi vil sammen med vores entreprenør gennemgå planerne for anlægsarbejdet med lodsejer. Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 30 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her. Lodsejere og naboer kan forvente, at der vil være en del trafik til og fra arbejdsområderne i anlægsperioden.

Anlægsarbejdet på Nybro Terminal er begyndt i sommeren 2020. Første del af anlægsarbejdet på Houstrup Strand er afsluttet i 2020.

Arbejdet med strækningen på land udføres i 2021.

I 2021 vil der være anlægsarbejde på Houstrup Strand igen, når gasledningen fra havet skal forbindes til landledningen.

 

Afslutning af anlægsarbejde

Arbejdet på gasrørledningen udføres i etaper og bliver afsluttet løbende. Når arbejdet er færdigt, retablerer vi området og tilbageleverer det til lodsejerne. Entreprenøren sikrer, sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og at arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en forhandling om erstatningen og udbetaler erstatning til lodsejere og eventuelle brugere.

Første fase på Houstrup Strand er afsluttet i efteråret 2020.

Vi forventer at have afsluttet anlægsarbejdet på størstedelen af strækningen i december 2021, inklusiv anden fase af anlægsarbejdet på Houstrup Strand.

Anlægsarbejdet på Nybro Terminal forventes afsluttet august 2022.

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Houstrup-Nybro

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe - Houstrup-Nybro og abonnere på nyhederne.

Nyheder om Baltic Pipe - Houstrup-Nybro
Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen mellem Houstrup og Nybro.
 • Hvordan laver I gasrørledningen?
  Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 30 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her
 • Hvorfor skal i udføre arbejde ved Houstrup Strand af to omgange?

  Baltic Pipe er delt op i forskellige faser. Det skyldes, at arbejdet med at lave rørledningen på havet og ilandføringen er meget forskellige fra arbejdet med anlægge landledningen mellem Houstrup og Nybro. Derfor er arbejdet opdelt i to forskellige faser, der ligger på to forskellige tidspunkter. Det betyder, at arbejdet på Houstrup Strand kommer til at foregå af to omgange. Anlægsarbejdet på Houstrup Strand begynder i forsommeren 2020. Vi forventer at begynde anlægsarbejdet på størstedelen af strækningen i marts 2021, hvor der også vil være anlægsarbejde på Houstrup Strand igen, når gasledningen fra havet skal forbindes til landledningen.

 • Hvem kan jeg kontakte?
  Kontaktperson for arbejdet på Houstrup Strand er Michael Vinter, tlf. 23 49 65 16 eller email XMIWI@energinet.dk 
 • Hvor kan jeg finde information fra tidligere borgermøder?

  I forbindelse med 2.offentlige høringsfase i Baltic Pipe inviterede Energinet til en række borgermøder om projektet. Tirsdag den 5. marts 2019 var der møde i Varde med fokus på anlægsarbejdet fra Houstrup til Nybro. Se præsentationerne fra mødet i Varde her