Baltic Pipe Houstrup Nybro | Energinet
Her på siden kan du følge den del af Baltic Pipe, der strækker sig fra Houstrup Strand til Nybro Terminal

Status Lige nu

Baltic Pipe modtog den 12. juli 2019 tilladelse fra Miljøstyrelsen til at udføre projektet, en VVM-tilladelse. Samtidig har Erhvervsstyrelsen reserveret arealerne, hvor rørledningen skal ligge, i et landsplansdirektiv.

Den 25. oktober underskrev klima-, energi- og forsyningsministeren etableringstilladelsen, der giver Baltic Pipe lov til at bygge den del af rørledningen, der skal ligge på havbunden i Nordsøen, Lillebælt og Østersøen. Dermed er de store tilladelser til Baltic Pipe på plads, og projektet kan fortsætte. Energinet er i gang med at indhente tilladelser og dispensationer hos de 13 kommuner, som projekter går igennem. 

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i anlægget af Baltic Pipe mellem Houstrup Strand og Nybro modtagestation. Du kan læse mere om de enkelte faser og se, hvornår vi forventer at udføre arbejdet.

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

De geotekniske forundersøgelser mellem Houstrup og Nybro er afsluttet. Pejlingerne fortsætter til marts 2020.

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, laver vi arkæologiske undersøgelser langs hele den planlagte rute for at sikre eventuelle fortidsminder. Der er behov for, at nogle af forundersøgelserne laves, inden der er gennemført ekspropriation på den enkelte ejendom. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser. De fjerner mulden med gravemaskine og undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Hvis de finder noget, bliver det markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som de så laver på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads, så arealerne igen kan benyttes. Er du direkte berørt lodsejer, får du direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

Vi forventer, at de arkæologiske undersøgelser går i gang på Houstrup Strand i november 2019. 

Undersøgelserne på strækningen Houstrup-Nybro starter til januar 2020.

Afgørelse om ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation. De berørte får direkte indkaldelser til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Indkaldelserne beskriver nærmere, hvordan ekspropriationsprocessen foregår.

På strækningen mellem Houstrup og Nybro gennemføres de første besigtigelser fra januar 2020.


Anlægsarbejde

Når ekspropriationen er gennemført, kan anlægsarbejdet begynde. Direkte berørte lodsejere vil få tilknyttet en kontaktperson fra Energinet, inden anlægsarbejdet begynder. Vi vil sammen med vores entreprenør gennemgå planerne for anlægsarbejdet med lodsejer. Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 30 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her. Lodsejere og naboer kan forvente, at der vil være en del trafik til og fra arbejdsområderne i anlægsperioden.

Anlægsarbejdet på Nybro Terminal forventes at begynde i februar 2020. Anlægsarbejdet på Houstrup Strand forventes at starte i maj 2020.

Vi forventer at begynde anlægsarbejdet på størstedelen af strækningen i marts 2021, hvor der også vil være anlægsarbejde på Houstrup Strand igen, når gasledningen fra havet skal forbindes til landledningen.

 

Afslutning af anlægsarbejde

Arbejdet på gasrørledningen udføres i etaper og bliver afsluttet løbende. Når arbejdet er færdigt, retablerer vi området og tilbageleverer det til lodsejerne. Entreprenøren sikrer, sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og at arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en forhandling om erstatningen og udbetaler erstatning til lodsejere og eventuelle brugere.

Første fase på Houstrup Strand forventes afsluttet i oktober 2020.

Vi forventer at have afsluttet anlægsarbejdet på størstedelen af strækningen i december 2021, inklusiv anden fase af anlægsarbejdet på Houstrup Strand.

Anlægsarbejdet på Nybro Terminal forventes afsluttet august 2022.

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Houstrup-Nybro

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe - Houstrup-Nybro og abonnere på nyhederne.

Nyheder om Baltic Pipe - Houstrup-Nybro
Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen mellem Houstrup og Nybro.
  • Hvordan laver I gasrørledningen?
    Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 30 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her
  • Hvorfor skal i udføre arbejde ved Houstrup Strand af to omgange?

    Baltic Pipe er delt op i forskellige faser. Det skyldes, at arbejdet med at lave rørledningen på havet og ilandføringen er meget forskellige fra arbejdet med anlægge landledningen mellem Houstrup og Nybro. Derfor er arbejdet opdelt i to forskellige faser, der ligger på to forskellige tidspunkter. Det betyder, at arbejdet på Houstrup Strand kommer til at foregå af to omgange. Anlægsarbejdet på Houstrup Strand forventes at starte i maj 2020. Vi forventer at begynde anlægsarbejdet på størstedelen af strækningen i marts 2021, hvor der også vil være anlægsarbejde på Houstrup Strand igen, når gasledningen fra havet skal forbindes til landledningen.

  • Hvor kan jeg finde information fra tidligere borgermøder?

    I forbindelse med 2.offentlige høringsfase i Baltic Pipe inviterede Energinet til en række borgermøder om projektet. Tirsdag den 5. marts 2019 var der møde i Varde med fokus på anlægsarbejdet fra Houstrup til Nybro. Se præsentationerne fra mødet i Varde her