COBRAcable: Elforbindelse til Holland | Energinet
Energinet har sammen med hollandske TenneT etableret en elforbindelse mellem Danmark og Holland. Forbindelsen hedder COBRAcable. Den blev sat i drift i september 2019.

Projektinformation

Projekttype
Udlandsforbindelser
Projektstatus ?
Godkendt
Region
Danmark i øvrigt
Godkendende instans
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Forventes i drift
9.2019

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

COBRA - Business case (pdf).

Støtte fra EU

Europa Kommissionen har udpeget COBRAcable til et projekt af fælles interesse – Project of Common Interest (PCI). Det er udtryk for, at elforbindelsen er af særlig vigtighed for udviklingen af et fælles europæisk elmarked. 

På den baggrund støtter EU projektet via Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet.

Logo

Særligt for naboer og lodsejere

Her kan du læse om, hvordan vi planlægger linjeføring, inddrager naboer og lodsejere, gennemfører forskellige typer anlægsarbejde og meget mere. Hvis du bliver direkte berørt af et anlægsprojektet på din grund, vil vi kontakte dig for at aftale det videre forløb.

Læs mere