Energinet går i gang med kabler på Fanø | Energinet

Energinet går i gang med kabler på Fanø

Publiceret d. 13.6.2017 17.20
Nedgravning af højspændingskabel over Fanø begynder den 19. juni og varer ca. en måned. Det er halvanden måned tidligere end oprindeligt planlagt. Arbejdet kan give lidt bøvl for trafikanter.

Kablet mellem Måde og Endrup, som også er en del af COBRAcable, er snart lagt i jorden.

Torsdag den 15. juni og mandag og tirsdag ugen efter vil Fanø-færgen have en udsædvanlig last med ombord, nemlig en stor kabeltromle lastet på en blokvogn. I alt 8 tromler med sammenlagt 11 kilometer højspændingskabel plus en række entreprenørmaskiner skal fragtes til øen. Kablerne skal lægges i jorden mellem vestkysten ved Pælebjerg via Præstbjerg til Klingebjerg på østkysten.

Arbejdet med at lægge kablerne i jorden begynder den 19. juni og starter i den vestlige ende. Det forventes at vare omkring fire uger. Langs kablets rute er der på forhånd lagt køreplader for ikke at skade jorden.

Kabellægning med gravekasse

For at undgå lange og dybe kabelrender, der står åbent i flere dage, kommer kabellægningen til at foregå ved hjælp af en såkaldt gravekasse. Nedgravning med gravekassen foregår ved, at der først trækkes kablerne ud på jorden. Dernæst graves en ca. 1,5 meter dyb rende på 10-15 meter i længden, som den ca. 8 meter lange gravekasse sænkes ned i. Kablerne lægges ned i gravekassen, som trækkes frem med gravemaskinen. Der graves igen en ny strækning på 10-15 m, som gravekassen med kabler trækkes frem i osv. Kabelgraven lukkes strækning for strækning, kort efter at kablerne er installeret.


Vær forsigtig og hold afstand

Da der er store entreprenørmaskiner og køretøjer involveret i arbejdet, er det af sikkerheds-mæssige hensyn vigtigt at holde sig på afstand af kabelarbejdet.

Enkelte steder passerer kabellægningen veje og stier. Selv om der laves underboringer til kab-lerne, og vejene derfor ikke graves op, kan arbejdet give gener for trafikanterne.

Oprydning og genetablering

Når kablerne er lagt i jorden, skal enderne samles med muffer. Dette arbejde foregår i lukkede containere fem forskellige steder på kablets rute. Herefter skal der ryddes op, og enkelte steder skal der plantes nye træer til erstatning for de træer, der blev fældet af hensyn til kablet. Inden udgangen af 2017 forventes det, at alle synlige spor af kabellægningen vil være slettet. Dog vil der gå yderligere en årrække, inden vegetationen langs kabelgraven helt er vokset til igen.

Søkabler i efteråret

De sidste arbejder på Fanø vil finde sted i forbindelse med, at søkablerne fra Vesterhavet og i farvandet mellem Fanø og Jylland trækkes i land og samles med landkablerne. Dette arbejde finder sted i sensommeren eller først på efteråret 2017. Desuden skal der også bygges to mindre teknikhuse til kablets lysleder i krydset mellem Postvejen og Albuevej. Dette arbejde forventes gennemført i efteråret 2017.


Kabel til grøn strøm

Kablet over Fanø indgår i den første elektriske forbindelse mellem Holland og Danmark. COBRAcable, som elforbindelsen kaldes, bliver en motorvej til grøn strøm, da den først og fremmest skal sende vindkraft og solenergi til Holland, når de danske vindmøller og solceller producerer mere, end vi selv kan anvende. Dermed er COBRAcable et stort plus for den danske samfundsøkonomi.

Følg strømmen

Når der er god gang i blæsten, og solen skinner, kan de danske vindmøller og solceller produ-cere mere strøm, end vi selv bruger i landet. Omvendt er der også dage, hvor den grønne el-produktion er meget lav. I begge situationer bruges de elektriske forbindelser til nabolandene til at skabe balance i elsystemet.

Se, hvordan det ser ud i dette øjeblik, på Energinets kort over det danske elsystem.