Energinet planlægger en ny luftledning fra Endrup ved Esbjerg og ned til den tyske grænse.

Projektinformation

Projekttype
400 kV Netudbygning og netforstærkning
Projektstatus ?
Godkendt
Region
Sydjylland
Godkendende instans
Energinet
Forventes i drift
12.2022

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Relaterede projekter

Endrup-Grænsen hænger tæt sammen med projektet Viking Link, som handler om at bygge en elforbindelse til England. Tilsammen vil de to udlandsforbindelser kunne skabe et markant samfundsøkonomisk overskud i Danmark og fremme en mere effektiv grøn omstilling. Derfor er der lavet en fælles business case for de to projekter.  

Viking Link: Elforbindelse til England

For at få fuldt udbytte af de to nye udlandsforbindelser og sikre et robust dansk elnet er det også nødvendigt at erstatte 150 kV luftledningen fra Karlsgårde til Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Endrup-Idomlund: Forstærkning af højspændingsnettet

Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult. I dokumentet er Endrup-Grænsen-projektet omtalt som Vestkystforbindelsen.

Vestkystforbindelsen og Viking Link - Business case (pdf).

 

Supplerende information:

Teknisk gennemgang af Viking Link,Vestkysforbindelsen og Endrup-Idomlund (pdf)

Orientering om business case for Viking Link og Vestkystforbindelse (pdf)

Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? (pdf)

Særligt for lodsejere og naboer

Projektet kan ikke undgå at påvirke mange naboer og lodsejere. Energinet vil derfor inddrage og gå i dialog med alle relevante parter i lokalområderne for at finde en løsning, der tager hensyn til flest mulige interesser. Hvis du bor i et område, som kan blive berørt af projektet, vil Energinet kontakte dig og informere om det videre forløb. Ved at klikke nedenfor kan du læse om vores generelle fremgangsmåde, når vi bygger nye anlæg.

 

Læs om borgerinddragelse, planlægning og anlægsarbejde