Endrup-Idomlund: Forstærkning af højspændingsnettet | Energinet
Energinet erstatter den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Projektinformation

Projekttype
400 kV Netudbygning og netforstærkning
Projektstatus ?
Godkendt
Region
Vestjylland
Godkendende instans
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Forventes i drift
12.2022

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

Business case Endrup-Idomlund (pdf)

 

Supplerende information:

Teknisk gennemgang af Viking Link,Vestkysforbindelsen og Endrup-Idomlund (pdf)

Orientering om business case for Endrup-Idomlund (pdf)

Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? (pdf)

Relaterede projekter

En stærkere elforbindelse mellem Endrup og Idomlund spiller også en stor rolle for udnyttelsen af to kraftige udlandsforbindelser, som Energinet planlægger at bygge:

 

Viking Link til England og

 

Endrup-Grænsen til Tyskland

Energinet har udarbejdet en rapport, hvor der undersøges alternativer til luftledninger. Konklusionen er, at op til 15 procent af 400 kV elforbindelsen kan graves i jorden.
§4 godkendelse

Den 22. december 2015 ansøgte Energinet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om tilladelse jf. lov om Energinet.dk  §4 til at etablere Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen), Viking Link og Endrup-Idomlund.

Se ansøgning (pdf)

Se bilag til ansøgning: Grøn omstilling, velfungerende markeder og nødvendig infrastrutkur (pdf)

 

Den 30. oktober 2017 modtog Energinet godkendelse af projektet.

Se afgørelse fra Energi-, Forsynings og Klimaministeriet (pdf)

Særligt for naboer og lodsejere

Her kan du læse om, hvordan vi planlægger linjeføring, inddrager naboer og lodsejere, gennemfører forskellige typer anlægsarbejde og meget mere. Hvis du bliver direkte berørt af et anlægsprojektet på din grund, vil vi kontakte dig for at aftale det videre forløb.

Læs mere