Energinet erstatter den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Projektinformation

Projekttype
400 kV Netudbygning og netforstærkning
Projektstatus ?
Godkendt
Region
Vestjylland
Godkendende instans
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Forventes i drift
12.2022

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

Business case Endrup-Idomlund (pdf)

 

Supplerende information:

Teknisk gennemgang af Viking Link,Vestkysforbindelsen og Endrup-Idomlund (pdf)

Orientering om business case for Endrup-Idomlund (pdf)

Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? (pdf)

Relaterede projekter

En stærkere elforbindelse mellem Endrup og Idomlund spiller også en stor rolle for udnyttelsen af to kraftige udlandsforbindelser, som Energinet planlægger at bygge:

 

Viking Link til England og

 

Endrup-Grænsen til Tyskland

Særligt for lodsejere og naboer

Projektet kan ikke undgå at påvirke mange naboer og lodsejere. Energinet vil derfor inddrage og gå i dialog med alle relevante parter i lokalområderne for at finde en løsning, der tager hensyn til flest mulige interesser. Hvis du bor i et område, som kan blive berørt af projektet, vil Energinet kontakte dig og informere om det videre forløb. Ved at klikke nedenfor kan du læse om vores generelle fremgangsmåde, når vi bygger nye anlæg.

 

Læs om borgerinddragelse, planlægning og anlægsarbejde