Nu falder masterne mellem klim fjordholme og frøstrup | Energinet

Nu falder masterne mellem Klim Fjordholme og Frøstrup

Publiceret d. 2.11.2018 09.59
Energinet er i gang med at fjerne luftledninger og elmaster på den 14 kilometer lange strækning mellem højspændingsstationerne Klim Fjordholme og Frøstrup. Luftledningen er erstattet med et kabel i jorden.

NU FALDER MASTERNE MELLEM KLIM FJORDHOLME OG FRØSTRUP

Mellem Klim Fjordholme og Frøstrup står 48 master. De har en del år bag sig og er nu blevet erstattet med et nyt kabel.
Derfor er Energinet i gang med at pille de 45 år gamle master og ledninger ned. Arbejdet begyndte mandag ved højspændingsstationen Klim Fjordholme og vil frem til foråret bevæge sig vestover til Frøstrup.

Demontering på Vejlerne
En del af strækningen berører natur- og vildtreservatet Vejlerne. I løbet af vinteren fjerner vi ledninger og master. Masterne bliver lagt ned og delt i mindre dele, som fjernes med helikopter. Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke fjerne både master og fundamenter på en gang.

Af hensynet til de ynglende fugle i området indstiller vi arbejdet på Vejlerne fra foråret og frem til midten af juli, hvor vi forventer at fjerne mastefundamenterne. Planlægningen af arbejdet på vejlerne foregår i tæt dialog med Thisted og Jammerbugt Kommune samt Aage V. Jensens Naturfond, der ejer Vejlerne.

Fjernelsen af luftledningen forventes generelt at være en fordel for fuglelivet, idet luftledningerne ikke længere vil udgøre en kollisionsrisiko for fuglene og heller ikke være et sted hvor krager og andre jagende fugle kan sidde og overvåge reder og yngel i vådområderne.

Mere grøn strøm i nettet
Kabellægningen af luftledningen mellem Klim Fjordholme og Frøstrup er en del af et større projekt, hvor Energinet udbygger elnettet i Han Herred, Thy, Mors og Salling. Det sker bl.a. for at gøre elnettet klar til at modtage strøm fra nye vindmøller i området.