Kabelnettet i København fornys og forstærkes | Energinet
Energinet ønsker at forny og forstærke 132kV samt 400kV kabelnettet for at fremtidssikre el-forsyningen til Københavnsområdet.
Business Case
En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult. Business case

Projektinformation

Projekttype
Nationalt transmissionsnet
Projektstatus ?
Godkendt
Region
Københavnsområdet
Godkendende instans
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.

Strækninger og områder der berøres af projektet

Som det kan ses på oversigtskortet øverst på siden, har vi i store træk inddelt projektet i 4 strækninger. De endelige placeringer af alle strækninger er ikke fastlagt endnu. Vi håber derfor, at du vil bære over med, at alle informationer endnu ikke er tilgængelige. Vi fylder informationerne ind, så snart vi har dem. Projektets strækninger er inddelt i: Avedøre til Amager, Glentegård til Bellahøj, Glentegård til Svanemøllen og Hovegård til Bellahøj. Desuden skal de to transformerstationer, Hovegård og Bellahøj, også undergå væsentlige udbygninger, derfor kan du også følge dem herunder.

Under de 6 beskrivelser har vi indsat et par links, som kan være af interesse for dig. Her kan du læse mere om, hvordan det er at være nabo eller lodsejer til et anlægsprojekt, hvordan vi indgår aftaler, hvordan vi håndterer dræn, og du kan få mere viden om magnetfelter. Finder du ikke det, du søger, er du altid meget velkommen til at ringe.

Særligt for naboer og lodsejere

Her kan du læse om, hvordan vi planlægger linjeføring, inddrager naboer og lodsejere, gennemfører forskellige typer anlægsarbejde og meget mere. Hvis du bliver direkte berørt af et anlægsprojektet på din grund, vil vi kontakte dig for at aftale det videre forløb.

Læs mere