Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 2: Projektet møder lokalbefolkningen

Publiceret d. 11.1.2015 01.00
I oktober inviterede Energinet.dk i samarbejde med Energistyrelsen og Naturstyrelsen til en række borgermøder. Ved borgermøder inviteres berørte borgere, naboer og lodsejere i lokalområdet langs kabelruten.

Energinet.dk inviterede til borgermøder

Påvirkningen af fiskeriet på flakket, erstatning samt placeringen af kablet var nogle af de emner, der blev drøftet på tre borgermøder.

Rødvig
Godt 40 borgere fra lokalområdet mødte op, da Energinet.dk, Energistyrelsen og Naturstyrelsen inviterede til borgermøde på Konference & Hotel Klinten i Rødvig. Efter en kort gennemgang af projektet fra chefprojektleder Jens Chr. Hygebjerg fra Energinet.dk, fortalte Peter Sehestedt fra Energistyrelsen om den politiske baggrund for havmølleparken. Herefter fulgte et oplæg fra Tobi-as Grindsted fra Naturstyrelsen, der fortalte om VVM-processen, efterfulgt af Margot Møller Niel-sen og Steen Rasmussen fra Energinet.dk, der fortalte om henholdsvis miljøundersøgelserne og lodsejerforhandlingerne og selve anlægsarbejdet.

Efter præsentationerne var der mulighed for at tage en snak med folk fra Energistyrelsen, Energi-net.dk og Naturstyrelsen ved cafeborde. Der var livlig snak og stor spørgelyst ved bordene, hvor det var muligt at få svar på lige præcis de spørgsmål, der fyldte mest for den enkelte borger.

Aftenen sluttede med en halv times fælles debat. Her blev der bl.a. spurgt ind til havmølleparkens konsekvenser for fiskeriet på Kriegers Flak. Der var også stor interesse for prisen for hele hav-mølleparken. Det har vist sig, at prisen pr. kWh er faldende. Således kostede Anholt Havmøllepark 1,05 kr. pr. kWh, mens prisen for Horns Rev 3 Havmøllepark bliver 77 øre. KWh prisen for Kriegers Flak Havmøllepark kender vi først, når bygherren af parken udpeges i december 2016. Prisen for Energinet.dk's andel af projektet alene beløber sig til 3,5 mia. DKK.

Borgermødet rundede af med en bøn til de lokale borgere om at holde øje med, om der foregår noget mistænkeligt på byggepladserne uden for almindelig arbejdstid. "Vi har tidligere oplevet, at intetanende vognmænd er blevet hyret af svindlere til at køre ind på vores byggepladser for at hente maskinel eller køreplader", fortalte chefprojektleder Jens Chr. Hygebjerg og fortsatte "Vi arbejder typisk kun i dagtimerne, så hvis i oplever aktivitet sent om aftenen eller om natten, vil vi meget gerne vide det".

Køge
Borgermødet i Køge belv afholdt på Comwell Hotel. Her mødte godt 100 personer op, så det var heldigt, at arrangementet blev afholdt i hotellets store sal.
Som ved det første borgermøde startede aftenen med præsentation af projektet og resultaterne fra miljøundersøgelsen (VVM). Herefter fulgte en times cafebords-debat sammen med kaffe og kage. Og endelig en halv times fælles debat i plenum ved ordstyrer Henrik Lysgaard fra COWI.

I Køge udviste borgerne stor interesse for erstatningsforhold, hvor mange lodsejere og naboer til det kommende anlæg kom hen til cafebordene for at se på landkort og tale med Energinet.dk's forhandlere.

Ellers gik spørgsmålene under den fælles debat særligt på magnetfelter og det såkaldte forsigtig-hedsprincip, som Energinet.dk følger, samt diverse tekniske spørgsmål om selve anlægget - fx. hvorfor Energinet.dk ikke laver en jævnstrømsforbindelse. Og nogle borgere var også interesse-rede i at høre, hvorfor projektet kaldes Kriegers Flak Havmøllepark.

Hedehusene
Cirka 35 borgere mødte op til borgermødet i Fritidscentret Hedehuset. Som ved de to foregående borgermøder startede mødet med præsentation af projektet og resultaterne fra VVM-undersøgelserne. Herefter fulgte en times debat ved cafebordene om relevante emner og endelig fælles debat.

Borgerne i Hedehusene var primært optaget af placeringen af kablet, mulighederne for at få ind-flydelse på placeringen og information om erstatning. I den fælles debat kom der mange relevante spørgsmål fra salen, fx. om man ikke bare kunne lave et langt søkabel direkte til Ishøj uden at gå over land, og flere spørgsmål om prisen på hele projektet.
Generelt høstede alle tre borgermøder fin respons i den spørgeskemaundersøgelse, som blev lavet i forbindelse med møderne. Her var tilfredsheden stor, og de fleste borgere følte sig godt informeret.

Offentlig høringsperiode

Den 9. oktober 2015 sendte Naturstyrelsen og Energistyrelsen VVM-redegørelsen for etablering af Kriegers Flak Havmøllepark og tilhørende landanlæg i offentlig høring. Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for projektet, hvor Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land, og som skal sikre havmølleparkens tilslutning til elnettet, mens Energi-styrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på havet.

I høringsperioden har offentligheden mulighed for at sende skriftlige indsigelser og kommentarer til VVM-redegørelsen.
Høringsperioden slutter den 4. december 2015.

Kommentarer, bemærkninger og indsigelser til VVM-redegørelsen kan sendes til:
nst@nst.dk
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Mærket: VVM for Kriegers Flak Havmøllepark j.nr. NST-131-00184

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.