Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 4: Kabelnedgravning går i gang

Publiceret d. 15.8.2016 02.00
Den 6. september starter nedgravningen af kablerne, der skal forbinde Danmarks største havmøllepark Kriegers Flak med resten af elnettet. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om det arbejde, og du kan møde den Energinet.dk medarbejder, som står i spidsen for arbejdet med kabelned-gravningen.

Gravemaskinerne er i gang

Den 6. september går nedgravningen af kabler til Danmarks største havmøllepark Kriegers Flak i gang. De første 9 km kabel på strækningen mellem Rødvig og Bjæverskov nedgraves fra sep-tember til og med november i år.

Arkæologer søger efter fortidsminder
Gravemaskinerne er dog allerede i fuld gang med at fjerne det øverste lag muldjord på den 9 km lange strækning, og arkæologer fra Museum Sydøstdanmark er i gang med at undersøge jorden for oldsager. Alt efter hvad arkæologerne finder, registreres og udgraves fundene. Undersøgel-serne udføres i et tæt samarbejde mellem Energinet.dk og Museum Sydøstdanmark. Det betyder, at det er muligt at gennemføre de arkæologiske undersøgelser i samme sæson, som anlægsar-bejdet udføres. Det har den fordel, at lodsejeren kun vil blive forstyrret én gang.

"Selv om grøfterne er smalle, graver vi i meget store områder, og der vil fremkomme fortidsmin-der, når vi lægger kablerne", fortæller Lars E. Jensen fra Energinet.dk. "I de lange udgravninger finder vi alt fra stenalder til middelalderen; huse, redskaber og grave. Fordi udgravningerne er så lange, er det muligt at se, hvordan fortidens bebyggelse og aktivitet i landskabet skiftede fra ky-sten ind i landet og mellem bakketoppe og ådale".

De arkæologiske undersøgelser fortsætter i år og helt frem til november.

Hvornår kommer vi til dig?
Kortet nedenfor viser strækningen med de første 9 km, hvor der graves kabler ned i år. Arbejdet starter i Rødvig den 6. september og vil i løbet af de næste 3 måneder gradvist arbejde sig frem mod Karise. Kablet nedgraves fra Karise mod Bjæverskov i foråret 2017.

Kabelrute
 

Mød en projektdeltager

 "Det er nu, vi skal få enderne til at mødes, og holdet til at fungere", siger Johannes Stentoft Clausen, som er Energinet.dk's mand i spidsen for nedgravning af land- og søkabler til Danmarks største havmøllepark.

Mange spændende udfordringer
Johannes har altid været interesseret i teknik, og han har beskæftiget sig med højspænding det meste af sin karriere; de sidste 3½ år hos Energinet.dk. Store projekter som Kriegers Flak projek-tet giver mange spændende udfordringer, når man skal holde styr på alle de involverede og sikre, at det rette sker til den rette tid og som planlagt.

"Vi håndterer store beløb, derfor er det vigtigt med gode planer, når så mange penge er på spil", siger Johannes. Det samlede Kriegers Flak projekt hos Energinet.dk beløber sig til 3,5 mia. kr.

Energinet.dk's største AC kabelprojekt
"Det særligt udfordrende ved Kriegers Flak projektet er, at det er Energinet.dk's største kabelpro-jekt, når det gælder AC land- og søkabler", fortæller Johannes. "Det har været en spændende proces at indgå de store kontrakter på kablerne, og det er altid en stor tilfredsstillelse, når vi efter kontraktforhandlinger både har sparet penge og indgået et samarbejde med en god og motiveret leverandør".

LS Cables fra Korea er leverandør på landkabler. Energinet.dk har ikke tidligere arbejdet sammen med en leverandør fra Korea, og det kan også være en udfordring. "Koreanerne har en anden kultur og en anden tilgang til tingene, så vi skal lige have fundet hinanden i samarbejdet", fortæller Johannes.

Byggepladsen etableres
Den 6. september starter kabelnedgravningen på den første kabelstrækning mellem Rødvig og Bjæverskov, så Johannes går en travl tid i møde.

"Vi er i fuld gang med forberedelserne", fortæller Johannes. Holdet, der skal være på byggeplad-sen, er ved at være klar i Rødvig. "Det er altid spændende at starte op med et nyt hold, og selv om der er kendte ansigter, skal vi rystes sammen, så vi fungerer som et hold ude på byggeplad-sen. Jeg håber på, at komme på byggepladsen hver uge og følge arbejdet", afslutter Johannes.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.