Gå til hovedindhold
Plov
Ploven monteres på et skib og trækkes henover havbunden for at fjerne sten og grave en rende til søkablet til Kriegers Flak.

Energinet lægger kabler til Kriegers Flak

Publiceret d. 6.4.2017 10.00
Arbejdet med nettilslutning af Danmarks største havmøllepark skrider planmæssigt frem.
Energinet er i fuld gang med at lægge de landkabler, som skal forbinde Danmarks største havmøllepark, Kriegers Flak, til det danske elnet og de danske stikkontakter. Fra Rødvig skal der lægges omkring 100 km ny landkabel, som forbinder havmølleparken til transformerstationen ved Bjæverskov og videre til Ishøj og Hovegård. For at kunne modtage havmøllestrømmen og sende den videre ud i nettet er det desuden nødvendigt at udbygge transformerstationerne.

De første 9 km landkabler fra Rødvig og ind i landet blev gravet ned i efteråret, og efter en vinterpause er arbejdet taget op igen.

”De arkæologiske undersøgelser er afsluttet på hele strækningen mellem Rødvig og Bjæverskov, og vi arbejder os nu støt og roligt nordpå med kabellægningen. Efter planen når vi Bjæverskov i oktober måned, hvor vi tilslutter kablerne til stationen”, fortæller Martin Johansen fra Energinet, som er delprojektleder for kabellægningen til Kriegers Flak.

Ved Rødvig skal højspændingskablerne forbindes med to søkabler, og også her er der begyndende aktivitet:

”Inden vi kan lægge søkabler, skal vi have gjort havbunden klar. Det gør vi fra et skib, som trækker en stor ”plov” henover havbunden. Ploven fjerner store sten på sin vej og graver samtidig en rende til kablet. Den øvelse laver vi her i april og maj måned, og så er vi klar til at lægge søkabler på den anden side af sommerferien”, fortæller Martin Johansen.

Fakta:

Energinet har til opgave at forberede tilslutningen af den kommende havmøllepark Kriegers Flak til elnettet på land. Når Kriegers Flak står færdig, vil havmøllerne kunne producere klimavenlig strøm svarende til 600.000 husstandes forbrug. Det vil bidrage til at sikre elforsyningen på Sjælland i mange år frem og samtidig sende en stor mængde vedvarende energi ind i elnettet.

Kriegers Flak er en meget vigtig brik i Danmarks målsætning om at blive uafhængig af olie, kul og gas. Kriegers Flak opføres få kilometer fra den tyske havmøllepark Baltic 2 i Østersøen. Det udnytter Energinet og tyske 50Hertz Transmission til at forbinde parkerne og skabe verdens første havbaserede elnet, der kombinerer vindenergi med muligheden for at udveksle strøm mellem to lande. EU yder tilskud til at etablere udlandsforbindelsen.