Gå til hovedindhold

Yderligere forsinkelse i byggeriet af konverterstation i Bentwisch

Publiceret d. 11.7.2019 11.25
Danske Energinet og den tyske partner 50Hertz etablerer verdens første havbaserede elnet ved at udnytte de nationale nettilslutningsanlæg til havvindmølleparker i Østersøen til at skabe en elforbindelse mellem de to lande.

Da Østdanmark og Tyskland tilhører hver sit synkronområde, og elsystemerne derfor ikke ’svinger i samme takt’, kan elnettene ikke forbindes direkte. Derfor er der brug for frekvenstransformering. Det sker ved hjælp af to omformere, der ændrer vekselstrømmen fra det nordiske elsystem til jævnstrøm og tilbage til vekselstrøm, der er synkroniseret med det europæiske elsystem. Dette dobbelte omformeranlæg bygges på den eksisterende transformerstation i Bentwisch nær Rostock i Nordtyskland.

Anlægsarbejdet på konverterstationen er blevet yderligere forsinket, hvilket betyder, at elforbindelsen forventes i drift i fjerde kvartal 2019.

Forsinkelsen skyldes primært et ophedet tysk arbejdsmarked og er opstået i byggeriet af den hal og servicebygning, der skal huse konverteren. Selve den specieldesignede konverter med tilhørende kontrolsystemer og udstyr for højspændingstilslutning er nu installeret, og om få uger vil den være klar til de indledende test. Offshore-platformen er installeret og søkablerne udlagt.