Gå til hovedindhold
Der er truffet politisk beslutning om at anlægge en ny jernbane over Vestfyn. Beslutningen medfører, at Energinet skal omlægge en naturgastransmissionsledning, som ligger i vejen for den valgte strækning

Projektinformation

Region
Fyn

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Læs mere
Du kan læse mere om anlægsloven her.

Status lige nu

Alle berørte lodsejere er blevet kontaktet af Energinet. Arkæologiske forundersøgelser og besigtigelser forud for projektet er begyndt. Selve anlægsarbejdet forventes at gå i gang i foråret 2023.