Gå til hovedindhold
Energinet skal lave forundersøgelser og etablere de elektriske anlæg på land, som slutter den kommende Thor havvindmøllepark til elnettet.
Miljøvurdering af Thor Havmøllepark

Hent miljøkonsekvensrapporten for landanlæggene og anden relevant information hos Miljøstyrelsen 

Hent information vedrørende den strategiske miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Thor Havvindmøllepark hos Energistyrelsen

Penge

Erstatning

Energinet yder erstatning, hvis der etableres et kabel på din ejendom.

Kabel

Sådan lægger vi kabler

Her kan du se en beskrivelse af, hvordan Energinet lægger højspændingskabler.

Anlægsarbejde

Sådan håndterer vi dræn

Når Energinet lægger elkabler eller gasrør, sørger vi for at reetablere de dræn, vi har beskadiget.