Viking Link er et forslag om at bygge en 770 km lang elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. Elforbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.
Start
Slut
1.12.2015
31.12.2022
Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

Viking Link og Vestkystforbindelsen - Business case (pdf).

Supplerende information:

Teknisk gennemgang af Viking Link,Vestkysforbindelsen og Endrup-Idomlund (pdf)

Orientering om business case for Viking Link og Vestkystforbindelse (pdf)

Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? (pdf)

 

Relaterede projekter

Viking Link hænger tæt sammen med projektet Endrup-Grænsen, som handler om at bygge en elforbindelse til Tyskland. Tilsammen vil de to udlandsforbindelser kunne skabe et markant samfundsøkonomisk overskud i Danmark og fremme en mere effektiv grøn omstilling. Derfor er der lavet en fælles business case for de to projekter.

 

For at få fuldt udbytte af de to nye udlandsforbindelser og sikre et robust dansk elnet er det også nødvendigt at erstatte 150 kV luftledningen fra Karlsgårde til Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Vigtigt projekt for Europa

Den 15. juli 2016 blev Viking Link-projektet bevilget EU-midler til at lave forundersøgelser og gennemføre modningsprojektet for kabelforbindelsen mellem Danmark og England. 

Støtten fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) er på 14,8 millioner euro og dækker projektaktiviteter, der udføres frem til sommeren 2018.

Viking Link er på EU’s liste over vigtige infrastrukturprojekter, der bidrager til sammenkoblingen af de europæiske elnet, de såkaldte Projects of Common Interest (PCI).

 

Projektinformation

Projekttype
Udlandsforbindelser
Projektstatus ?
Godkendt
Region
Danmark i øvrigt
Godkendende instans
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Forventes i drift
12.2022

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.