Gå til hovedindhold
Viking Link er en kommende 770 km lang elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. Elforbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.
Start
Slut
1.12.2015
31.12.2023
Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

Viking Link og Vestkystforbindelsen - Business case (pdf).

Supplerende information:

Teknisk gennemgang af Viking Link,Vestkysforbindelsen og Endrup-Idomlund (pdf)

Orientering om business case for Viking Link og Vestkystforbindelse (pdf)

Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? (pdf)

 

Relaterede projekter

Viking Link hænger tæt sammen med projektet Endrup-Grænsen, som handler om at bygge en elforbindelse til Tyskland. Tilsammen vil de to udlandsforbindelser kunne skabe et markant samfundsøkonomisk overskud i Danmark og fremme en mere effektiv grøn omstilling. Derfor er der lavet en fælles business case for de to projekter.

 

For at få fuldt udbytte af de to nye udlandsforbindelser og sikre et robust dansk elnet er det også nødvendigt at erstatte 150 kV luftledningen fra Karlsgårde til Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Vigtigt projekt for Europa

Den 15. juli 2016 blev Viking Link-projektet bevilget EU-midler til at lave forundersøgelser og gennemføre modningsprojektet for kabelforbindelsen mellem Danmark og England. 

Støtten fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) er på 14,8 millioner euro og dækker projektaktiviteter, der udføres frem til sommeren 2018.

Viking Link er på EU’s liste over vigtige infrastrukturprojekter, der bidrager til sammenkoblingen af de europæiske elnet, de såkaldte Projects of Common Interest (PCI).

 

Projektinformation

Projekttype
Udlandsforbindelser
Projektstatus ?
Godkendt
Region
Danmark i øvrigt
Godkendende instans
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Forventes i drift
12.2023

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
§4 godkendelse

Den 22. december 2015 ansøgte Energinet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om tilladelse jf. lov om Energinet.dk  §4 til at etablere Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen), Viking Link og Endrup-Idomlund.

Se ansøgning (pdf)

Se bilag til ansøgning: Grøn omstilling, velfungerende markeder og nødvendig infrastruktur (pdf)

 

Den 30. oktober 2017 modtog Energinet godkendelse af projektet.

Se afgørelse fra Energi-, Forsynings og Klimaministeriet (pdf)