Hvorfor forstærke elnettet? | Energinet
Elforbindelsen mellem Endrup og grænsen spiller en vigtig rolle i et fremtidssikret elnet.