Hvorfor forstærke elnettet? | Energinet
Vi skal kunne omsamle og fordele de stigende mængder vedvarende energi især fra vindmøllerne i Nordsøen