Sådan er forslaget til linjeføring udarbejdet | Energinet
Hensynet til borgerne og naturen vægter særligt tungt i fastlæggelsen af linjeføringen