Gå til hovedindhold

Brint

Energinet får en central rolle i at etablere og drive fremtidens danske brintinfrastruktur, så der sikres et stærk samspil mellem produktionen af Power-to-X og det øvrige energisystem.

Vindmølle

Brints potentiale

Grøn brint omdannet fra sol og vind kan erstatte fossile brændsler.

Gasrør

Brintinfrastruktur

Energinet arbejder med udviklingen af en dansk brintinfrastruktur.

 El

Nettilslutning og screeningsaftaler

Proces og regler for at tilslutte PtX-anlæg til elnettet.

Sted

Kapacitetskort

Hvor er det hensigtsmæssigt at placere nye PtX-anlæg?

Balance

Systemydelser fra PtX-anlæg

Systemydelser bør tænkes ind i forretningsmodellen for PtX-anlæg.

Tid

Oprindelsesgarantier for grøn brint

Vi arbejder på at kunne dokumentere grøn brint - også time for time.

Penge

Tariffer og gebyrer

Vi arbejder mod et mere omkostningsægte tarifdesign.

Globalt

European Hydrogen Backbone

Energinet bidrager til visionen for en europæisk backbone

Dialog med Energinet om PtX

Energinet indgår gerne i dialog med aktører om Power-to-X. Se hvem du kan kontakte om specifikke emner.
Se folder med kontaktpersoner