Gå til hovedindhold
European Hydrogen Backbone (EHB) er et initiativ fra 31 europæiske operatører af energiinfrastruktur som deler en fælles vision om et klimaneutralt Europa, drevet af et marked for vedvarende og lav-emissions brint. Energinet har været en del af EHB-initiativet siden den første rapport udkom i begyndelses af 2020, og har siden aktivt bidraget til udviklingen af en tværeuropæisk vision for brintinfrastruktur.