El

Energinet ejer og driver det danske eltransmissionsnet.
Vores kerneydelse er forsyningssikkerhed.
Vi sikrer, at du som forbruger altid har strøm i stikkontakten.

Er du elkunde?

Skal du fx skifte elleverandør eller vil du se dine energidata?

Læs mere

Ny på elmarkedet?

Lær mere om elmarkedet og om, hvordan du bliver ny aktør

Læs mere

Tariffer og gebyrer

Se Energinets kommende, aktuelle og historiske priser

Læs mere

Systemydelser

Med udbud og indkøb af systemydelser sikrer vi stabil drift af elsystemet

Læs mere

Rammer og Regler

Markedsforskrifter, tekniske forskrifter og EU-forordninger

Læs mere

DataHub

DataHub håndterer al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet

Læs mere

PSO-tariffen

Energinet fastsætter PSO-tariffen, som el-forbrugeren betaler via sin elregning. PSO står for Public Service Obligations – det vil sige offentlige serviceforpligtigelser.

Se den aktuelle tarif her

Data om energisystemet

Få adgang til energidata fra Energinet og øvrige aktører

Rapporter om Driftsudvikling

Rapporter om balancering af de nordiske TSO'er

Priser på reserver

Se hvilke reserver Energinet har købt for at sikre en stabil og sikker drift af elsystemet

Planlægning af elnettet

Se hvordan vi arbejder med planlægning af elnettet

Energinets samarbejde på elmarkedet

I en række fora samarbejder Energinet med markedsaktørerne og andre interessenter for at sikre udvikling og stabil drift af elmarkedet
Læs om de forskellige fora her

Oprindelsesgarantier

Certifikater til fremme af bestemte produktionsmetoder

Eldeklarationer

Alle elkunder har mulighed for at få oplyst en eldeklaration

Eksisterende anlæg

Læs om fx magnetfelter og støj i forbindelse med eksisterende elanlæg

Sol, vind og biogas

Læs om afregning, regler og pristillæg for solceller, vindmøller og biogasanlæg

Ordningen for elintensive virksomheder

Ordningen for elintensive virksomheder er etableret for at lempe PSO-betalingen for virksomheder med et højt elforbrug. Ordningen gælder i perioden 2015 – 2020 med en årlig pulje på 185 mio. kr.
Ordningen for elintensive virksomheder