Information, vejledning og nyheder om el i Danmark | Energinet

El

Energinet ejer og driver det danske eltransmissionsnet.
Vores kerneydelse er forsyningssikkerhed.
Vi sikrer, at du som forbruger altid har strøm i stikkontakten.

Private elkunder

Private elkunder

Læs mere om flexafregning og dine muligheder som privat elkunde.

Ny på elmarkedet?

Elmarkedet

Lær mere om roller og regler, nye aktører og samarbejde.

Tariffer og gebyrer

Tariffer og gebyrer

Se Energinets kommende, aktuelle og historiske priser

DataHub

DataHub

DataHub håndterer al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet

Rammer og regler

Rammer og Regler

Markedsforskrifter, tekniske forskrifter og EU-forordninger

Systemydelser

Systemydelser

Med udbud og indkøb af systemydelser sikrer vi stabil drift af elsystemet

Grøn omstilling

Strømmen er sammensat af el fra mange kilder fx vindmøller og sol.

Data om energisystemet

Få adgang til energidata fra Energinet og øvrige aktører

Elnettet i dag

Sådan ser det danske transmissionsnet ud (over 100 kV).

Hvor kommer strømmen fra?

Strøm produceres fra forskellige kilder, fx fra vind og sol. Strøm er en handelsvare, der time for time, dag for dag handles mellem producenter og forbrugere og på tværs af landegrænser. El er forsimplet sagt ikke anderledes end mælk. Det er en vare, som flyder efter udbud og efterspørgsel – også over grænser.
Læs mere om hvor kommer strømmen fra