Data om energisystemet i form af rådata, statistikker og rapporter | Energinet

Data om energisystemet

Energinet råder over en række energidata, som vi stiller til rådighed. Nogle data er åbne for alle, mens andre kræver login.

På denne side kan du finde rådata, rapporter og statistikker.

Energi Data Service

I Energinets webportal, Energi Data Service, kan du bl.a. finde CO2-signaler, data fra elmarkedet og forbrugs- og produktionsdata. Du kan hente data ved hjælp af API eller downloade i forskellige formater.
Gå til energidataservice.dk
Se nøgletal og statistik for detailmarkedet for el i den seneste DataHub Markedsrapport. Rapporten er baseret på data fra DataHub og viser diagrammer for elforbruget pr. kommune, antal leverandørskift blandt de danske elkunder og meget mere.
Denne adgang er åben for alle
Adgang til disse data kræver login

Energi fra sol og vind

Få grafer og statistikker over energi fra solceller og vindmøller i Danmark. Du kan skrive til Energistyrelsen, der kan hjælpe med de specifikke statistikker, du har brug for.
Skriv til Energistyrelsen og få data

Markedsdataportalen

Markedsdata er en tjeneste for manuelt download af visse elmarkedsdata. For udtræk af flere elmarkedsdata og andre energidata, beskrivelser af datasæt, metadatabeskrivelser og API adgang (maskine til maskine) henvises til Energi Data Service (EDS)


Gå til Markedsdataportalen

TILGÆNGELIG TRANSMISSIONSKAPACITET

Se kvartalsrapporter over den gennemsnitlige transmissionskapacitet tilgængelig for day-ahead markedet på forbindelserne både internt i Norden og ud/ind af Norden.

Gå til rapporter
Adgang til disse data kræver autorisation via Danmarks Statistik

Netdata

Energinet samler statistiske netdata for de vest- og østdanske eltransmissionsystemer. Informationerne ligger i et regneark, som blandt andet indeholder knudepunktsdata, linjedata og transformerdata.
Se netdata

Priser på reserver

Se, hvilke reserver Energinet har købt for at sikre de nødvendige ressourcer til en stabil og sikker drift af elsystemet. Der er data på reserver på længerevarende aftaler og de seneste 8 dages resultater på dagsauktionen.

Se priser på reserver
månedsstatistik

Energinet laver en månedlig statistik over priserne på reserver. Skriv til os og få den tilsendt hver måned.

Analyseforudsætninger

Energinet benytter en række antagelser og modeller til at beregne fremtidens energiscenarier. Analyseforudsætningerne omfatter fx antagelser om fremtidens produktionsanlæg i Danmark og danskernes kommende forbrug af el, gas og varme i 2040.

Gå til siden om analyseforudsætninger
penge ikon

Nord Pool

Markedsdata fra norden og de baltiske lande på elbørsen

link ikon

Transparency

Energidata på ENTSO-E's informationsplatform

Elpris.dk

Sammenlign elpriser på tværs af elleverandører

mennesker ikon

Danmarks Statistik

Forbrugerdata via Forsknings-service (kræver autorisation)