Teknik- og implementeringsgruppen | Energinet
Gruppen, der i daglig tale går under navnet TI-gruppen, er sammensat af deltagere fra markedsaktørerne, deres IT-leverandører og Energinet

Flere samarbejdsfora på elmarkedet

Energinet samarbejder desuden i en række fora og arbejdsgrupper om udviklingen på elmarkedet
Samarbejde på elmarkedet