Aktørarbejdsgruppen for systemydelser | Energinet
Her mødes aktørerne og Energinet for at sikre sparring og dialog om markedsmæssige problemstillinger i forbindelse med udviklingen af markedet for systemydelser