Datahub driftsmøder | Energinet
Gennem møderne holder Energinet tæt kontakt til aktørerne i DataHub. Møderne er en vigtig kommunikationskanal for både små og store emner relateret til driften af DataHub