Gå til hovedindhold

Aktuelle tariffer

Energinets aktiviteter finansieres via tariffer. En tarif er en afgift, som forbrugere, producenter og balanceansvarlige betaler.

Energinets tariffer for el dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration. 
 • Forbrugstariffer (forbrugerne betaler)

  Som udgangspunkt afregnes tariffer for forbrug på bruttoforbruget.

  Forbrugstariffer  Øre/kWh
  Transmissionsnettarif* 4,9
  Systemtarif

  6,1

  Balancetarif for forbrug 0,229
   Aktuelle tariffer og gebyrer for 2021 (alle beløb er excl. moms)

  Transmissionsnettarif

  Transmissionsnettariffen for forbrug dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

  *Kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV-siden afregnes til en reduceret Transmissionsnettarif . I 2021 er den fastsat til 4,6 øre/kWh.

  Systemtarif

  Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift m.v.

  Balancetarif for forbrug

  Tariffen dækker en andel af Energinets samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

 • Produktion (Producenterne betaler)
   Produktion Øre/kWh 
   Indfødningstarif 0,3
   Balancetarif for produktion 0,123

  Aktuelle tariffer og gebyrer for 2021 (alle beløb er excl. moms)

  Som udgangspunkt afregnes tariffer for produktion på baggrund af nettoproduktionen.

  For nettoafregnede egenproducenter gælder nogle særlige regler for afregningen. Egenproducenter skal ikke betale:

  • PSO-tarif, transmissionsnettarif og systemtarif af den del af deres forbrug, som de dækker ved egenproduktion
  • Indfødningstarif for den del af deres produktion som anvendes som egenproduktion

  Regler om nettoafregning administreres af Energistyrelsen

  Indfødningstarif

  Indfødningstariffen for produktion dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne. 

  Solceller, vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af aftagepligten betaler ikke indfødningstarif

  Balancetarif for produktion

  Tariffen dækker en andel af Energinets samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

 • Balanceansvar (Balanceansvarlige aktører betaler)
   Balanceansvar  Pris
   Gebyr for balancekraft 0,1 øre/kWh
   Månedligt gebyr 30 EUR/uge

  Aktuelle tariffer og gebyrer for 2021 (alle beløb er excl. moms)

  Månedligt gebyr

  Månedligt gebyr for at agere på balancemarkedet dækker dele af Energinets administrative omkostninger ved afregning af balanceansvarlige aktører.

  Gebyr for balancekraft

  Gebyret dækker en andel af Energinets samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet, og dele af Energinets administrative omkostninger ved afregning af balanceansvarlige aktører.

 • Historiske tariffer

  Vi har samlet Energinets el-tariffer siden 2005, hvor Energinet blev dannet.

  Få et samlet overblik over de historiske el-tariffer her

   
 • Kommende tariffer

  Energinet har beregnet foreløbige tariffer for 2022.

  I basisscenariet forventes forbrugstarifferne samlet set uændrede i forhold til 2021.

  De endelige tariffer for 2022 udmeldes i november 2021.

  Eventuelle ændringer i de endelige el-tariffer vil blive varslet i henhold til gældende regler.

  Øre/kWh (excl. moms)

  2021

  Baseline 2022

  Forbrugstariffer
  Transmissionsnettarif* 4,90 4,50
  Systemtarif 6,10 6,40
  I alt – net- og systemtarif 11,00 10,90
  Balancetarif for forbrug 0,23 0,34
  I alt – forbrugstariffer 11,23 11,24
        
  Produktionstariffer
  Indfødningstarif 0,30 0,30
  Balancetarif for produktion 0,12 0,18
  I alt – produktionstariffer 0,42 0,48

  Pressemeddelelse vedrørende Energinets indikative eltariffer for 2022 kan findes her

  Faktaark om Energinets el-tariffer og den forventede udvikling i tarifferne frem mod 2024