Hvad er en aggregator? | Energinet
Læs mere om aggregatorers funktion og rolle
Hvad er en aggregator?

En aggregator er en person, virksomhed eller teknologi, som samler (eller aggregerer) en mængde af relaterede produkter, i dette tilfælde op- eller nedreguleringskapacitet på elmarkedet. 

 

En aggregator på elmarkedet puljer kapacitet og sælger timingen af forbruget ind i elmarkedet. Denne rolle er Energinet i færd med atdefinere og indføre i reglerne for elmarkedet.