Hvad er en aggregator?

Læs mere om aggregatorers funktion og rolle

Aggregatorens funktion

Da der i elmarkederne oftest handles med noget større kapaciteter, end f.eks. en enkelt husstand kan byde ind med, er der behov for at pulje kapaciteten fra de fleksible enheder. Det kunne f.eks. være elbilsejere eller et lokalsamfund, der gik sammen hos det, der kaldes en aggregator.

Aggregatorens funktion er at pulje elforbrug og sælge kapaciteten i elmarkederne. En aggregators kapacitet kan således være f.eks. 1000 elbiler eller 200 husstandes varmepumper. Aggregatorens opgave er så at spotte, hvornår prisen på el er høj og derefter frakoble de tilknyttede forbrugeres unødvendige forbrug - eller tilsvarende at sætte det op, når elprisen er lav. Det kalder vi at ned- og opregulere forbruget.

 

 

Forbrugerens perspektiv

At aggregere forbrug giver altså mening for forbrugere, da de vil kunne spare penge på elregningen ved at være fleksible. Samtidig hjælper forbrugerne systemet til at kunne være grønt - dette bliver også en fordel for forbrugerne, da det betyder, at man vil kunne opretholde den forsyningssikkerhed, der karakteriserer det danske elsystem.

Fleksibelt elforbrug er ikke forbeholdt de private husstande eller elbilsejere - tvært imod. Det kan være en kommune, som flytter renseprogrammet til vandet i svømmehallerne til et tidspunkt, hvor der er overproduktion i systemet - eller et frysehus, hvis varer er frosset ned på et så lavt niveau, at det kan tåle, at slække på forbruget i frysehuset, når der er større efterspørgsel på el, end der er udbud. På den måde bidrager fleksibelt elforbrug også til at balancere markedskræfterne, så vi kan holde prisniveauet lavt.

 

Hvad er en aggregator?

En aggregator er en person, virksomhed eller teknologi, som samler (eller aggregerer) en mængde af relaterede produkter, i dette tilfælde op- eller nedreguleringskapacitet på elmarkedet. 

 

En aggregator på elmarkedet puljer kapacitet og sælger timingen af forbruget ind i elmarkedet. Denne rolle er Energinet i færd med atdefinere og indføre i reglerne for elmarkedet.