Gå til hovedindhold
En elhandelsvirksomheder med et samlet elsalg på specielle leveringsaftaler på 10.000 MWh eller derover skal senest den 1. juli hvert år indsende en redegørelse til Energinet med oplysninger for det seneste foregående kalenderår.