TopbilledeVIND

Oprindelsesgarantier for vedvarende el

En oprindelsesgaranti er et certifikat, der dokumenterer og garanterer oprindelsen eller den anvendte metode til produktion af energi, ”Strøm med klimavalg”. Energinet udsteder garantien.

Fremme af bestemte produktionsmetoder

Hver oprindelsesgaranti dokumenterer 1 MWh el produceret på basis af vedvarende energi og gælder altid for en periode på 12 måneder.

Salg af oprindelsesgarantier

Ud over prisen på selve elektriciteten kan en elproducent opnå merindtjening ved også at sælge oprindelsesgarantier.

Uafhængigt salg

Oprindelsesgarantier hænger ikke sammen med salget af elektriciteten, men de kan også sælges uafhængigt. De fleste producenten vælger dog at sælge oprindelsesgarantier for produktionen til den elhandler, der også rent fysisk modtager strømmen. Elhandleren kan derefter sælge oprindelsesgarantier videre til andre aktører eller bruge oprindelsesgarantier til at bevise over for sine kunder, at de køber el fra en bestemt type produktion.

Salg til slutkunder og det endelige bevis

Producenten kan også vælge at eksportere oprindelsesgarantierne til en anden elhandler eller til en slutbruger. Uanset hvor mange gange oprindelsesgarantier bliver solgt, er det kun den aktør, der er i besiddelse af oprindelsesgarantierne, der har bevist, at der er modtaget strøm med klimavalg. 

Generel information om oprindelsesgarantier

En oprindelsesgaranti er et certifikat, der dokumenterer og garanterer oprindelsen af energi fra vedvarende energikilder.

Generelt om oprindelsesgarantier