Gå til hovedindhold
Når Energinet udsteder oprindelsesgarantier, bliver brugeren opkrævet et administrationsgebyr og et aktivitetsgebyr. Du kan se taksterne for 2021 herunder. Kontohaveren betaler et gebyr til Energinet for brug af certifikatregisteret. Gebyret dækker brugen af certifikatregisteret for hele det danske domæne. Gebyret fastsættes af Energinet, således at de omkostninger som Energinet har i forbindelse med udstedelsen af certifikater bliver dækket.